TheraFish tarjoaa räätälöityä koulutusta sosiaali- ja terveysalan yksiköille

Tarjoamme koulutusta sekä asiantuntijapalveluita, joiden tavoitteena on haastavien viestintä-, vuorovaikutus- tai asiakaspalvelutilanteiden ammattimainen hallinta asiakasnäkökulmaa unohtamatta.  Koulut ovat tervetulleita palveluihimme luonnontuntemuksen ja ryhmäytymisen tueksi, esimerkiksi kun uusi koululuokka aloittaa yhteisen opintiensä.

Kysy lisää!

 

Koulutuspalvelut:

Neuvot nurkkaan, nyt puhun minä!

Neuvot nurkkaan on asiakaslähtöinen elämänsuunnittelun malli, jossa tuen tarpeessa oleva henkilö on orkesterin kapellimestari. Koulutuksessa opetellaan menetelmiä, kuinka asiakkaan elämää saadaan tuettua hänen näköisekseen ja kuinka toimintamallit saadaat siirtymään työyhteisön käytänteisiin.

Ergonomia

Ergonomia on kokonaisvaltainen tarkastelutapa, jonka tavoitteena on tukea järjestelmän toimintaa parantamalla ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Kouluttajamme Esa Keino (Fysioterapeutti YAMK, Työfysioterapeutti) on toiminut kouluttajana ja opettajana sosiaali- ja terveysalalla käytännön työelämässä sekä oppilaitoksissa.

Kuntoutuksen tukeminen hoitotyössä

Kuntoutustyöllä pyritään parantamaan ihmisen suoriutumisedellytyksiä ja vähentämään tuen tai avun tarvetta. Koulutus sisältää kuntoutusta tukevia sisältöjä: toimintamalleja, apuvälineiden käyttöä ja liikunnan merkitystä sekä motivointitaitoja ikääntyvillä, sekä eri vammaisryhmillä arjen näkökulmasta.

Vuorovaikutus – Huolen vyöhykkeellä

Koulutuksemme keskittyy kehittämään henkilökunnan toimintamalleja sekä käyttäytymistä palvelu- tai vuorovaikutustilanteissa. Hyvä vuorovaikutus hoitotyössä ennaltaehkäisee konflikteja, parantaa hoitoon sitoutumista ja tuloksia. Miten rakentaa hyvä asiakassuhde? Mistä tunnistaa vuoropuhelun?